Sunday, December 25, 2005

50 Christiania-huse skal rives ned

dr.dk � Nyheder � Indland � 50 Christiania-huse skal rives ned: "De fleste af Christianias beboere har forel�big f�et brugsret til deres hjem, mens andre var mere nedsl�ede, da de i dag �bnede et brev fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.
50 huse p� Christianias voldanl�g skal nemlig rives ned.
- Det er en meget kedelig julegave, vi har f�et. Slots- og Ejendomsstyrelsen har holdt fast i, at 50 huse p� voldanl�gget skal nedrives inden for et �r, siger Mette Prag, der er medlem af Christianias forhandlingsgruppe.
Slots- og Ejendomsstyrelsen ser nedrivningen som et led i arbejdet p� at genoprette den historiske vold fra 1600-tallet. Det er en af hensigterne i den ny christianialov, at volden skal genoprettes 'som et samlet rekreativt, landskabeligt omr�de'."